• Anasayfa
  • |
  • Ukrayna'da Özet Giriş Beyan Uygulaması Hk.

Ukrayna'da Özet Giriş Beyan Uygulaması Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 05.11.2020 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Ukrayna Gümrük Kanunu'nda yapılan değişikliğe istinaden 07.11.2020 tarihi itibariyle Ukrayna'ya yapılan taşımalarda Özet Giriş Beyanı (SED) sunmanın zorunlu hale geldiği bildirilmektedir.

Bahse konu uygulamanın detayları aşağıda sunulmaktadır:

-Uygulama Ukrayna'ya yapılan tüm taşımalarda (transit geçişler dâhil) zorunlu olacak,

-SED beyannamesi taşıyıcı tarafından veya gümrük komisyoncuları aracılığı ile doğrudan ilgili gümrük idaresine verilecek,

-Elektronik imza ile imzalanmış elektronik mesaj biçiminde verilecek,

-Ukrayna sınırlarına giriş yapılacak ilk gümrük idaresine verilecek,

-Ukrayna giriş gümrüğüne varmadan en az 1 saat önce beyan edilecektir.

Ayrıca, Ukrayna Kefil Kuruluşu ASMAP UA'nın Ukrayna Ulusal Gümrük Servisi ile koordineli olarak çalışmakta olduğu ve TIR EPD Sisteminde taşıyıcılar tarafından sunulan verilerin SED beyannamesi için de yeterli olacağı belirtilmekte olup, uygulama hakkında http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35302.html internet adresinden detaylı bilgiye ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1236_3036_ukrayna_da_zet_giri_beyan_uygulamas_hk.pdf