• Anasayfa
  • |
  • Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

Uzak Ülkelere Hizmet İhracatı Anket Çalışması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 23.11.2021 tarih ve 4971 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı tarafından uzak ülkelere hizmet ihracatının geliştirilmesi için bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ilgili çalışma hakkında hizmet ihracatı gerçekleştiren firmaların bir anket aracılığıyla görüşlerinin alınacağı ifade edilerek, anketten elde edilen geri dönüşlerin anılan strateji belgesi kapsamında oluşturulacak eylem planlarında değerlendirmeye alınacağı ve ilgili firmaların ihtiyaçlarına ve karşılaştıkları sorunlara yönelik planlamaların yapılacağı bildirilmektedir.

Yazıda, 26 Kasım 2021 tarihine kadar aktif durumda olan anket bağlantısının (http://s.alchemer.com/s3/f3b078e82aa6) Odamız Üyeleri tarafından hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalarla paylaşılması ve ilgili firmaların anketi doldurmalarının sağlanması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1222_3116_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_23112021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf