• Anasayfa
  • |
  • Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP' ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP' ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz

T.C. Ticaret Bakanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan "Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP' ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz" konulu duyuruda ;   

Denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarih ve 30664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulamanın havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırıldığı, söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi ile uygulamayla ilgili güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına ilişkin özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlandığı ifade edilmektedir.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Kılavuzu ile Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

23_119_var_ncesi_g_mr_k_i_lemlerine_eklenecek_gtip_ler_ve_uygulamaya_ili_kin_k_lavuz.pdf