Yaklaşık Maliyet Talebi

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün ekte sunulan 08.02.2022 tarihli ve E.934.01.03 sayılı yazısı ile, bir adet Pratika Motorbotu alımının planlandığı belirtilerek, yaklaşık maliyet çalışmalarında kullanılmak üzere KDV hariç fiyat tekliflerinin ve varsa diğer görüş ve önerilerin Genel Müdürlüklerine iletilmesi istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

117_1154_yakla_k_maliyet_talebi.pdf