• Anasayfa
  • |
  • Yenilikçi KOBİ ler İçin Avrupa Ortaklığı Innowwide 1. Çağrısı Hk.

Yenilikçi KOBİ ler İçin Avrupa Ortaklığı Innowwide 1. Çağrısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

TÜBİTAK resmi internet adresinde 11.09.2022 tarihinde yayınlanan duyuruda; EUREKA ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde “Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı/ Innowwide” programının ilk çağrısının açıldığı,

Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda proje başına AB tarafından 60.000 Euro hibe verileceği ve başvuruların 5 Eylül- 15 Kasım 2022 tarihleri arasında açık olacağı,

Proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesinin ve yerel bir paydaş ile ortaklık kurulmasının gerektiği,

En fazla altı ay sürmesi beklenen projelerde KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmalarını yürütmesinin ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışmasının beklendiği ifade edilerek anılan çağrı için başvuruların ekte yer alan formatta İngilizce olarak (https://eureka.smartsimple.ie/) bağlantısı üzerinden yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

645_2810_yenilik_i_kobi_ler_i_in_avrupa_ortakl_nnowwide_1_a_r_s_hk.pdf