• Anasayfa
  • |
  • Yerli Malı Tebliğ Taslağı Hk.

Yerli Malı Tebliğ Taslağı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 13.09.2022 tarihli

yazıda;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 09.09.2022 ve 3999728 sayılı yazısına atfen; yerli malı belgesinin başvuru, değerlendirme, belgelendirme ve kullanım süreçlerinde yaşanan sıkıntıların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile muhtelif platformlarda istişare edilerek görüş ve değerlendirmelerinin alındığı,

Bu kapsamda Yerli Malı Tebliği'nde yapılması planlanan değişikliklerin tespit edilerek "Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı"nın düzenlendiği ve Birlik görüşlerinin talep edilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda; Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'na ilişkin ekteki değişikliklerin incelenerek görüşlerin 20.09.2022 Salı günü mesai bitimine kadar yazılı olarak TOBB'a (aybegum.balci@tobb.org.tr) iletilmesi talep edilmektedir.

Saygılarımla,

653_2819_yerli_mal_tebli_tasla_hk.pdf