• Anasayfa
  • |
  • Yunanistan’ın Seyahat Tedbirleri

Yunanistan’ın Seyahat Tedbirleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 21.10.2021 tarih ve 68243 sayılı Ek’li yazıda, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden gönderilen Nota’ya atıfla “Yunanistan'ın Seyahat Tedbirlerine” ilişkin olarak;

1- Ülkemizde ikamet eden kişilerin Yunanistan’a girişlerinde;

-Havayolu ile gümrük ve pasaport kontrolü bulunan tüm havalimanlarından,

-Araçla; İpsala ile Pazarkule sınır kapılarından 24/7 esasına dayanarak, haftalık en fazla 1500 kişi (TIR sürücüleri hariç) olmak üzere,

-Deniz yolu üzerinden özel gezi tekneleriyle, Kavala ile Midilli, Sakız, Sisam, Limni, İleryoz, Sömbeki, Kelemez, Batnoz, Kos ve Rodos adalarına geçişlerine izin verileceği,

Deniz yoluyla seyahatlerde; Mevcut kısıtlamaların halen yürürlükte olduğu, bununla birlikte kısıtlamaların yolcu taşımayan yük gemilerini, özel gezi teknelerini ve 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren Galata (İstanbul) ve Kuşadası limanlarından çıkan yolcu gemilerini yukarıda kayıtlı limanlara (Kavala ile Midilli, Sakız, Sisam, Limni, İleryoz, Sömbeki, Kelemez, Batnoz, Kos ve Rodos adalarına) yanaşıldığı sürece kapsamadığı,

3- TIR sürücüleri hariç, 12 yaşından büyük çocuklar dahil, Yunanistan'a seyahat edeceklerin ülkeye girişlerinde aşağıdakilerden birini ibraz etmesi halinde, Yunanistan'a girişine izin verileceği,

-Yetkili bir devlet makamı tarafından verilmiş ve tam aşılamanın seyahatten en az 14 gün önce tamamlandığına dair belge veya,

-En az 72 saat önce alınmış negatif sonuç gösterir KOVİD-19 PCR testi veya,

-En az 48 saat önce alınmış hızlı test sonucunun negatif olduğunu gösterir belge veya,

-KOVİD-19 geçirilmiş ise, pozitif sonuçlanan ilk testin ardından 30 gün geçtiğini gösterir 6 ay geçerli belge (bu belgenin yetkili devlet makamı veya yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından düzenlenmesi gerekmektedir).

Yukarıda kayıtlı belgelerin İngilizce dilinde ve kişinin adı ile pasaport veya kimlik numaralarını içermesi gerektiği,

Ayrıca,  uygulamaya ek olarak, PCR veya hızlı test sonucuyla ülkemizden Yunanistan'a seyahat edecek tüm kişilerin, havalimanında veya kara hudut kapılarında zorunlu olarak PCR veya hızlı teste tabi tutulacağı, testin negatif sonuçlanmasını takiben ülkeye giriş izni verileceği, ülkeye deniz yoluyla girecek kişilerin bu uygulamadan muaf olduğu,

4-Yunanistan'a girişine izin verilen tüm kişilerin seyahatlerinden en az 24 saat öncesinden "Passenger Locator Form (PLF)" doldurmaları gerektiği, formun "travel.gov.gr" internet adresi veya Yunanistan Dışişleri Bakanlığı internet adresi olan "www.mfa.gr" (Protocol for Arrivals in Greece) üzerinden doldurulabileceği, PLF formunun tamamlandığının onaylanması gerektiği ve onayın e-posta yoluyla yolculara iletileceği,

hususları belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1114_2851_yunanistan_n_seyahat_tedbirleri.pdf