• Anasayfa
  • |
  • YURTDIŞINA ÇIKIŞLARDA GEMIADAMI BELGESI YANINDA PASAPORT BULUNDURULMASI

YURTDIŞINA ÇIKIŞLARDA GEMIADAMI BELGESI YANINDA PASAPORT BULUNDURULMASI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı ILO Sözleşmesine uygun olarak hazırlanan “Gemiadamı Cüzdanları” ile Denizcilik Müsteşarlığınca “Gemiadamları Belgesi” olarak dizayn edilen PVC kart şeklindeki belgelerin verilmesi uygulamasına 2007 Eylül ayı içerisinde Bölge Müdürlüklerinde başlanacağı, Bu itibarla, “Gemiadamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilerden; a) Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”, b) Sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere ise gemiadamı yeterlik belgesini de içeren Emniyet Genel Müdürlüğünce tasdik edildikten sonra pasaport yerine geçerli “Gemiadamı Cüzdanı”, düzenleneceği, Yukarıda (a) bendinde bahsedilen gemiadamlarına düzenlenecek PVC kart şeklinde dizayn edilen “Gemiadamları Belgesi”nin pasaport yerine geçerli belge olarak kullanılamayacağından, uluslararası sefer yapan gemilerde görev alacak “Tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamları”nın anılan belge ile birlikte pasaportlarının da bulunması gerektiği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim - DTO Meslek Komite Başkanları ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Meclis Üyeleri - Koster Armatörleri Derneği - GEMTAC - İMEAK DTO Şubeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği