Hakkımızda

Kısaca Deniz Ticaret Odası olarak da bilinmekte olan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Türk deniz ticaret sektörünün önemli bir mesleki kuruluşu olup, merkezi İstanbul’dadır. Şubeleri ise İzmir, Bodrum, Marmaris, Antalya, İskenderun, Fethiye , Karadeniz Ereğlisi ( Batı Karadeniz Bölgesi) , Kocaeli ve Aliağa Şubesidir. Ayrıca, Ankara’da bir İrtibat Bürosu ve Türkiye’nin tüm kıyı il ve ilçelerinde temsilcilikleri vardır. Deniz Ticaret Odası ilk olarak 26 Ağustos 1982’de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuş ve daha sonra faaliyet alanı Marmara Denizi Bölgesi, Türkiye’nin Ege kıyısı ve Akdeniz kıyısı bölgelerini ve nihayet ülkenin Karadeniz kıyısını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Amaçları:

Deniz Ticaret Odası’nın en önemli amaçları; üyelerinin çıkarlarının korunması, denizcilerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, denizcilik mesleğinin geliştirilmesinin sağlanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, ortak kuralların oluşturulması, denizcilik sorunları hususunda makamlara tavsiyelerde bulunulması ve aynı zamanda denizcilik mesleğinin disiplin, ahlak ve dayanışmasının korunmasıdır.

Faaliyetleri:

Deniz Ticaret Odası’nın başlıca faaliyetleri; deniz taşımacılığıyla ilgili kuralları ve uygulamaları saptamak, araştırmalar yapmak, deniz taşımacılığı hakkında bilgi toplamak, deniz ticaretinin ulusal taşımacılık politikasına uygun olarak gelişmesini sağlamak, Türk limanlarının imkanları ve tarifeleri hakkında yabancı kuruluşlara bilgi vermek, denizcilikle ilgili uluslararası örgütlere üye olmak, bunların faaliyetlerini izlemek ve kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirmektir. 

Üyeleri:

Deniz Ticaret Odası’nın Üyeleri arasında; gemi sahipleri, gemi işletmecileri, gemi acenteleri, gemi alım-satım komisyoncuları (brokerler), sevkiyat acenteleri (forvarderler), yükleme, boşaltma ve istifleme yapan şirketler (stevedorlar), yükleme ve boşaltmada puvantaj yapan şirketler (tali şirketleri), gemi klas kuruluşları, gemi sigorta şirketleri, sigortacılar ve bunların acenteleri, gemi sörveyörleri ve uzmanları, kurtarma, kılavuzluk, deniz dibinin taranması, yatçılık, marina operatörlüğü, gemi levazımı sağlama gibi yardımcı hizmetlerde çalışanlar bulunmaktadır.

Deniz Ticaret Odası'nın üye olduğu kuruluşlar: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Ticaret Odası - Türkiye Milli Komitesi (ICC Turkey), Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Uluslararası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (ICC- IMB), Gemi Brokerleri ve Acenteleri Ulusal Birlikleri Federasyonu (FONASBA), Avrupa Topluluğu Brokerler ve Acenteler Birliği (ECASBA), Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO),  Uluslararası Yat Limanları Birliği (TYHA), Avrupa Gezinti Tekneleri Birliği (EBA), Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA), Avrupa Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı Ağı (ESN) ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği (Association of Mediterranean Cruise Ports –MedCruise).