Transitlog İşlemleri

Deniz Turizmi Yönetmeliği uyarınca 10.01.2022 tarih ve 207279 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlık Makamı Oluru ile 2022 yılı Seyir İzin (Transitlog) Belgesi

 satış ücretleri aşağıda belirtildiği şekliyle uygulanması gerektiği bildirilmektedir.