Yayınlarımız

Yönetişim Kavramı Ekseninde Türk Deniz Ticareti Sektörü Deniz Ticaret Konseyi Örneği

"Dr. Emrah Yaman" tarafından hazırlanan "Yönetişim Kavramı Ekseninde Türk Deniz Ticareti Sektörü Deniz Ticaret Konseyi Örneği" adlı eseri Odamız Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz.  Yayın Tarihi : 2016

ULUSLARARASI DENİZ TİCARET ODASI 2016 YILLIĞI

Türk Armatörleri Tarihi Cilt 1

"Osman Öndeş" tarafından hazırlanan "Türk Armatörleri Tarihi" adlı eserin birinci cildini Odamız Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz. Yayın Tarihi : 2016

Türk Armatörleri Tarihi Cilt 2

"Osman Öndeş" tarafından hazırlanan "Türk Armatörleri Tarihi" adlı eserin ikinci cildini Odamız Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz. Yayın Tarihi : 2016

Türk Armatörleri Tarihi Cilt 3

"Osman Öndeş" tarafından hazırlanan "Türk Armatörleri Tarihi" adlı eserin üçüncü cildini Odamız Kütüphanesinde inceleyebilirsiniz. Yayın Tarihi : 2017