• Anasayfa
  • |
  • “ Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Sağlanan Desteğin Uygulama Tebliği Hk.

“ Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Sağlanan Desteğin Uygulama Tebliği Hk.

Sirküler No: 713      /2017

 

Sayın Üyemiz,

 

"Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ"  Kültür ve Turizm Bakanlığı  tarafından 11.11.2017  Tarih ve 30237 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse Tebliğ ile özetle;

-Turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlendiği,

-Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, 26 Eylül 2017 tarihinden  başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarının  yararlanacağı ve getirdikleri  turist başına 30 (otuz) Amerikan Doları destek  faaliyeti olarak belirlendiği,

-Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaportu ile ülkeye giriş yapanlar destek kapsamı dışında bırakıldığı,

-Aynı tur programı içerisinde kruvaziyer geminin Türk Limanlarına birden fazla uğraması durumunda bir turist için seyahat acentasına sadece birkez ödeme yapılacağı

- Seyahat Acentaları, her ay için ayrı ayrı olmak üzere, 2 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda bulunmak zorunda olduğu ve bu süre geçtikten sonra yapacakları destekleme başvuruları değerlendirilmeye alınmayacağı,

hususları belirtilmekte olup, başvuruda istenecek belgeler, başvuru değerlendirmesi, ödemelere ilişkin usul ve esaslar  ve denetim ve haksız ödemelerin geri alınmasına ilişkin maddeler ve Tebliğ Ek'i Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat Bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                                                    Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                   Murat TUNCER

EKLER:                                                                                                                       Genel Sekreter

Ek-1: "Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu

            Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Tebliği  (8 Sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:                                                                     Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                     - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • Tüm Kruvaziyer Liman İşletmeleri
  • Tüm Kruvaziyer Gemi ve Turizm Acenteleri

713_4310_Kruvaziyer_2017_Destek_Teblig_ek.pdf