• Anasayfa
  • |
  • Akdeniz Limanlar Forumu Hk.

Akdeniz Limanlar Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                      Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarih ve E.92764 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

            - Dışişleri Bakanlığı'nın 14.11.2017 tarih ve 13071884 sayılı yazısında, ilki 2017 yılında gerçekleştirilen ve katılımcılardan büyük ilgi gören Akdeniz Limanları Forumu'nun (Forum MED ports) ikincisinin 7-8 Şubat 2018 tarihleri arasında Marsilya'da düzenleneceği (Forumda Akdeniz havzası ve limanlarının Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki işlevi, denizyolu ve karayolu ulaşımında tedarik zinciri konusunda yeni çözüm yolları, İpek Yolu'ndaki yeni Çin dinamiği etrafında deniz ulaşımını geliştirme fırsatlarının ele alınacağı),

 

            - 2018 yılı forumunu düzenleyecek olan Marsilya Fos Limanı Genel Müdürü'nün söz konusu forumda Türk liman işletmelerinin yer almasından büyük memnuniyet duyacağının ve etkinliğin ülkemizdeki liman idarelerine en geniş şekilde duyurulmasının talep edildiği,

 

            - İlave bilgi için temas noktası iletişim bilgilerinin yer aldığı formun afişinin ilgi yazı Ek'inde gönderildiği, bildirilmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                  Saygılarımızla

                                                                                                                                    

     

                                                                                                                                    Murat TUNCER

                                                                                                                                    Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği ve Ek'i (3 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                    BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                        - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                          

- TÜRKLİM                                                               - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- ZEYPORT                                                                - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                                         

- SULİM                                                                     - WISTA Türkiye Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- 33 No'lu Meslek Grubu        

- Liman İşletmecileri

- Gemi Sahibi Firmalar

 

756_4621_EK-756.pdf