Demir Sahaları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

            İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel

                    Müdürlüğü'nün 21.11.2017 tarih ve E.89259 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile özetle;

 

            - Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük'ün, 28.07.2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve Tüzüğün 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik kapsamında uğraksız geçiş yapan gemilerin zorunlu gereksinimlerini karşılamak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak kaydıyla 23 üncü maddede belirtilen demirleme yerlerinde serbest pratika almaksızın bekleme süresinin 168 saate çıkarıldığı, 

 

            - Ancak, söz konusu değişiklik neticesinde demirde uzun süreli bekleyen gemilerde artış olacağı göz önünde bulundurularak ilave demir yeri belirlenmesi veyahut mevcut demir yerlerinin daha efektif kullanımına yönelik düzenleme yapılması zaruretinin hasıl olduğu belirtilerek, İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Yerlerinde (A,B,C ve D) yeni düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                       Saygılarımızla

                                                                                                                                     

  

EK: İlgi Yazı Örneği (3 Sayfa)                                                                            Murat TUNCER                                                                                                                                            Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                               BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                    - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                         

- Türk Armatörler Birliği                                                                      - İMEAK DTO Şube YK Başkanları 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                             - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                             

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                         - TAİS           

- S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular                                             - Piri Reis Üniversitesi

  Üretim ve Pazarlama Kooperatifi                                                       - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği       

 – UND                                                                                                - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- TÜRKLİM                                                                                          - WISTA Türkiye Derneği

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                            - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği                                                        - İstanbul Şehir Hatları Tur. San. ve Tic. A.Ş       

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.                                        - İDO

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC                                                                                  

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- Gemi Sahibi Firmalar

- Acenteler

739_4492_EK-739.pdf