• Anasayfa
  • |
  • Fenerbahe Kalamış Marina İhale İlanı Hk.

Fenerbahe Kalamış Marina İhale İlanı Hk.

İstanbul                   :

Sayı                         :4309                                                                                                                              17.11.2017

Konu                        :  Fenerbahçe Kalamış Marina İhale İlanı Hk.

 

Sirküler No:   714       /2017

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan alınan 17.11.2017 tarihli email mesajı.

İlgi yazı ile;

Fenerbahçe-Kalamış Marina'nın  36 yıl süre ile "İşletme Hakkı Devri" modeli çerçevesinde özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının yayınlanmış olduğu, Fenerbahçe-Kalamış Marina ile ilgili kısa bilgilendirme dokümanlarının Ek'te yer aldığı bildirilerek, özelleştirme ihalesi için son teklif verme tarihinin 15 Şubat 2018 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

            Bahse konu İhale Duyurusu ve Bilgilendirme Doküman Ek'leri Odamız Web Sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/İhaleler Bölümlerinde yer almaktadır.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                                         Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                         Genel Sekreter

 

            EKLER:

            Ek-1: İhale İlanı (1 Sayfa)

            Ek-2: Fenerbahçe Kalamış Marina Bilgilendirme Dokümanı

                       İngilizce/Türkçe (10'ar Sayfa)

 

            DAĞITIM

            Gereği;                                                                                  Bilgi;

  • İlgili Üyeler (Web Sayfamızda)                            - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri              - İMEAK DTO Şubeleri Başkanları
  • İMEAK DTO 08,14,31,38,39,45 ve 46 No'lu      - Meclis Üyeleri

    Meslek Komiteleri Üyeleri
  • Deniz Turizmi Birliği Derneği

 

714_4309_fenerbahce_kalamis_ihale_ilani.jpg 714_4309_Fenerbahce_TR.pdf 714_4309_Fenerbahce-Teaser-EN-2017.pdf