• Anasayfa
  • |
  • İzmit Körfezi Römorkörcülük Hizmeti Hk.

İzmit Körfezi Römorkörcülük Hizmeti Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi: Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş.’nin 11.07.2019 tarih ve 2019/1 Sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 11.07.2019 tarih ve 145.02-E.52392 sayılı yazısından bahisle, 10.07.2019 tarihinde İzmit Körfezinde yapılan denetim neticesinde İzmit Körfezi Hizmet Sahasında "Römorkörcülük Hizmetlerini" vermek üzere 12.07.2019 tarih ve 00:01 saati itibariyle şirketleri, Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. ile Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş.’nin yetkilendirildiği,

Buna göre, Med Marine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından İzmit Körfezinde verilmekte olan "Römorkörcülük Hizmetlerini" nin 11.07.2019 tarihi 24:00 saatine kadar sürdürüleceği, 12.07.2019 tarihi saat 00:01' den başlayarak İzmit Körfezinde verilecek "Römorkör Hizmetleri" nin İdare tarafından RÖM.3 belge numaralı                                   "Römorkörcülük Hizmet İzin Belgesi" ile İzmit Körfezi için yetkilendirilen Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. tarafından yerine getirilmeye başlandığı,

Bu kapsamda, 12.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, İzmit Körfezi Hizmet Sahasında verilecek "Römorkör Hizmetleri" için:

1)        Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için ilgi yazıda belirtilen telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)

2)        12.07.2019 tarihi saat 00:01'dan başlayarak şirketleri römorkörleri tarafından verilecek "Römorkör Hizmetleri" için faturaların Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. tarafından düzenleneceği,

3)        Verilecek Römorkör Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,

4)        Ödemelerin, Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş.' nin İlgi yazıda belirtilen banka hesap numarasına 7 gün içerisinde yapılacağı, (EK)

belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                                                                                              Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek’leri Örneği (4 Sayfa)     

 

 

 

 

461_2588_ek_461.pdf