• Anasayfa
  • |
  • Römorkörcülük Hizmeti Hk.

Römorkörcülük Hizmeti Hk.

             Sayın Üyemiz,

 

İlgi:  Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş.’nin 11.07.2019 tarih ve 2019 /19-019

         sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 145.02-E.48375 sayılı yazısından bahisle, 10.07.2019 tarihinde İzmit Körfezinde yapılan denetim neticesinde İzmit Körfezi Hizmet Sahasında "Römorkörcülük Hizmetlerini" vermek üzere 12.07.2019 tarihi itibariyle şirketleri, Sanmar Denizcilik Makine ve Tic. A.Ş. ile Marin Römorkör ve Kılavuzluk A.Ş. firmasının yetkilendirildiği,

 

Buna göre, 12.07.2019 tarihi saat 00:01’den başlayarak, İzmit Körfezinde verilecek "Römorkörcülük Hizmetlerini” nin İdare tarafından RÖM.2 belge numaralı                                   "Römorkörcülük Hizmet İzin Belgesi" ile İzmit Körfezi için yetkilendirilen Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş. tarafından yerine getirilmeye başlanacağı,

 

Bu kapsamda, 12.07.2019 tarihi saat 00:01'den başlayarak, İzmit Körfezi Hizmet Sahasında verilecek "Römorkör Hizmetleri" için:

 

1)        Talepnameler, Ordinolar ve gerekli iletişim için ilgi yazıda belirtilen telefon, mail ve adreslerin kullanılması gerektiği, (EK)

2)        12.07.2019 tarihi saat 00:01'dan başlayarak verilecek "Römorkörcülük Hizmetleri" için faturaların Sanmar Denizcilik Makina ve Tic. A.Ş. tarafından düzenleneceği,

3)        Verilecek Römorkörcülük Hizmetleri için İdare tarafından 2003 yılında yayınlanıp uygulamaya konulan ve halen geçerliliğini koruyan "Hizmet Tarifesi" nin uygulanacağı,

4)        Ödemelerin, fatura düzenleyen firmanın İlgi yazıda belirtilen banka hesap numarasına 7 gün içerisinde yapılacağı, (EK)

belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim

                                                                                                                                                                                              Saygılarımla

 

                                                                                                                        

İsmet SALİHOĞLU

  Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı ve Ek’leri Örneği (3 Sayfa)     

 

 

 

 

462_2589_ek_462.pdf