• Anasayfa
  • |
  • “Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”

“Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar”

Sirküler No: 613      /2017

 

Sayın Üyemiz,

 

"Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"  Bakanlar Kurulu tarafından 26.09.2017 Tarih ve 20192 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bahse konu Karar; Ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, kruvaziyer gemi ile turist getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli (A) grubu seyahat acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin esasları belirlemekte olup,

Ülkemizde kruvaziyer hizmeti verilen limanlara, bu Kararın yayımlandığı tarihten ( 26 Eylül 2017)  başlamak üzere 31 Aralık 2017 tarihine kadar 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, getirdiği turist başına 30 (otuz) Amerikan Doları destek  faaliyeti olarak belirlenmiştir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederiz.

                                                                                              Saygılarımızla,

 

                                                                                              Murat TUNCER

EKLER:                                                                                  Genel Sekreter

Ek-1: "Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu

            Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar"  (2 Sayfa)

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                  Bilgi:

  • İlgili Üyeler (Web Sayfasında)                    - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
  • İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri      - Deniz Turizmi Çalışma Grubu
  • Tüm Kruvaziyer Liman İşletmeleri
  • Tüm Kruvaziyer Gemi ve Turizm Acenteleri

 

613_3608_Kruvaziyer_Destek.pdf