• Anasayfa
  • |
  • BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULUNDAN İLANDIR

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULUNDAN İLANDIR

 

İLAN

Bodrum Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İlçe Turizm Amaçlı Sportif Kurulu kararında 15.04.2021 tarihine kadar olan başvuru süresi uzatılmıştır;

Kurumumuzca belirlenen parkurlar için son başvuru tarihi 18.05.2021 olarak belirlenmiştir. Başvuru dosyaları en geç 18 Mayıs 2021 tarihinde mesai bitimine kadar Turizm Danışma Bürosu’na eksiksiz teslim edilecektir. Bir parkur için birden fazla başvuru olması durumunda Kurul tarafından daha sonra ilan edilecek bir tarihte, 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” maddeleri uyarınca Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2018 tarih ve 508266 sayılı yazısı ekinde gönderilen Müzakere Usul ve Esasları’na uygun olarak müzakere yoluna gidilecektir.

Son başvuru tarihine kadar bir parkura tek başvuru olması halinde başvuru dosyası eksiksiz ve uygun bulunduğu takdirde yeterlilik belgesi düzenlenecektir.

 

NOT:

-Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

BODRUM TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET KURULU