• Anasayfa
  • |
  • 326.586 Kg Kompozisyon C4 (MIL-DTL-45010B CLASS III)

326.586 Kg Kompozisyon C4 (MIL-DTL-45010B CLASS III)

Sayın Üyemiz,

           

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İkmal Dairesi Başkanlığı’nın 14.06.2019 tarih ve E.97461 sayılı yazısı ile;

- Kurumlarının ihtiyacı olan 326.586 Kg Kompozisyon C4 (MIL-DTL-45010B CLASS III)ün sevke hazır olup FOB Doğu Kıyısı Limanı / A.B.D.’den Derince Limanına yazıları ekinde verilen “Doküman”a uygun olarak taşıttırılacağı,

- İstenilen bilgilerin eksiksiz doldurularak konu taşımaya ait tekliflerin, VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELERLE BİRLİKTE kapalı zarfla veya posta yoluyla 20/06/2019 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Başkanlıklarına gönderilmesi,

istenmektedir.

İlgi yazı ve ekleri Odamız web sayfasında “www.denizticaretodasi.org.tr” adresinde ana sayfada “Genel” “Ticari” ve “İhale” Duyuruları bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.                                                                           

                                                                                                                                       Saygılarımla,

 

           

                                                                                                         

                                                                                                                                  İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

EK: İlgi yazı ve Ek’leri (11 sayfa – Web’te)    

406_2312_2312_406.pdf