• Anasayfa
  • |
  • Acil Müdahale Eğitim Semineri Hakkındaki Genelge

Acil Müdahale Eğitim Semineri Hakkındaki Genelge

Sayın Üyemiz,          

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 26.12.2022 tarihli, Ek'te sunulan yazıda;

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 28'inci maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 478'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükümlerine göre, deniz emniyetinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda, acil müdahale planlarının her seviyesinin etkin bir biçimde icrasını sağlamak amacıyla, petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitim seminerleri, eğitim araç-gereçleri, eğitim verecek ve alacak kişilerin yeterlilikleri ve eğitimin süresini içeren eğitim tatbikat programlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi görevinin Genel Müdürlüklerine verildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 9 Nisan 2020 tarihinde yayımlanmış olan 2010/4 sayılı "Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile ilgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkındaki Genelge" kurumların idari yapılarının değişmesi, günün ihtiyaçlarına göre eğitim müfredatının değişmesi ve Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda söz konusu eğitimlerin verilebilmesi için güncellendiği, iş ve işlemlerin 22 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren 2022/10 sayılı "Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğe Hazırlıklı Olma ve Müdahale ile İlgili Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkındaki Genelge" kapsamında yürütüldüğü hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

952_3959_3959_952.pdf