• Anasayfa
  • |
  • AKARYAKIT/SU BUNKERLERI DEMIRLEME VE BARINMA YERLERI HK

AKARYAKIT/SU BUNKERLERI DEMIRLEME VE BARINMA YERLERI HK

Sayın Üyemiz, İlgi ile alınan yazıda Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2008 tarih ve 28414 sayılı yazısına atfen, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Şahsuvar Mahallesi sahil yolu üzerinde İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. tarafından fiilen iskele ve terminal alanı olarak kullanılan deniz dolgusunun önünde bulunan Yenikapı Mendireği’nin İBB Başkanlığı’na tahsisinin değerlendirilerek, seyir emniyeti ve deniz güvenliği açısından uygun olduğunun Maliye Bakanlığı’na bildirildiği; tahsis işlemine istinaden Yenikapı Mendirek alanını barınak olarak kullanan yerli ve yabancı gemilere yakıt ve su ikmal hizmeti veren tankerlerin belirtilen alandan çıkartıldığı; bu tankerlerin hizmetlerinin aksamaması, kış şartlarında tarama, oturma, yaslama ve deniz kirliliği gibi tehlikeli olaylara maruz kalınmasının önüne geçilmesi, seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması maksadıy1a İstanbul Liman Başkanlığı’nın koordinasyonunda bahse konu mendireğin batısındaki; A: 40° 59,25 N - 028° 55,45 E B: 40° 59,10 N - 028° 55,45 E C: 40° 59,60 N - 028° 57,15 E D: 40° 59,60 N - 028° 57,55 E E: 40° 59,85 N - 028° 57,55 E koordinatları arasında kalan deniz alanının, yakıt ve su ikmal gemileri tarafından yeni bir barınma yeri tesis edilinceye kadar geçici bekleme alanı olarak kullanılmasının 19.08.2008 tarih ve 28334 sayılı Bakanlık Olur’u ile uygun görüldüğü belirtilmiştir. Yazıda devamla; İstanbul Liman Başkanlığı’nca yerli ve yabancı gemilere yakıt ve su ikmali veren tankerlerin yukarıda Müsteşarlığımızca belirlenen koordinatların dışındaki alana demirlediğinin tespit edilmekte olduğu belirtilerek, Üyelerimizin belirlenen alan dışında demirlememesi hususunda uyarılması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - TÜRKLİM - GİSBİR Derneği - GESAD - RODER - UND - GEMTAC - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - ZEYPORT - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop.