• Anasayfa
  • |
  • ANA MAKINE GÜÇ DEĞIŞIMI

ANA MAKINE GÜÇ DEĞIŞIMI

Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri’ne, Odamıza ve Mersin DTO’ya gönderilen İlgi (a) yazı ile; Ek’te de bir örneği gönderilen İlgi (b) Müsteşarlık Makam Olur’u ile belirlenen Ticaret gemilerinde ana makine güçlerinin değiştirilmesi ile ilgili usul ve esaslar dahilinde; 1. Gemilerin ana makine güçlerinin değiştirilmesi durumunda, ana makine üreticisi veya onun adına ana makine gücünün değiştirilmesi işlemlerini yapmaya yetkisi bulunan firma uzmanları tarafından, üretici firmanın faaliyetine son vermesi ve benzeri durumlarda bunun mümkün olmaması durumunda ise İdarece yetkilendirilmiş Klas Kuruluşlarınca makine güç değişikliğinin test edilerek belgelendirilmesi ve müteakiben yapılan değişikliğin ana makine el kitabı ve ilişkin kitapçıklarında da onaylı bir biçimde düzeltilmesi şeklinde uygulama yapılabileceğinin 29.12.2008 tarih ve 42499 sayılı yazıları ile değerlendirildiği, 2. Bu kapsamda Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine, gemiye ait olan resmi belgelerde belirtilen makine gücünün yazıldığı göz önüne alınarak; Makam Olur’unda belirtilen esaslar dahilinde güç indirimi yapılmış ticaret gemilerinin resmi belgelerine yazılan yeni makine gücünün, Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesine de yazılarak gemiadamı donatımının bu şekilde belirlenmiş makine gücü kullanılarak yapılması, hususları belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi (b) Müsteşarlık Makam Olur’u Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - RODER - Meclis Üyeleri - UND - Gemi Sahibi Firmalar