BILGILENDIRME HK.

İlgi yazı ile; 09.01.2009 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (o) bendinde, her türlü deniz nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanların “yükümlüler” arasında sayıldığı, Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede önleyici tedbirler olarak bilinen yükümlülükler konusunda “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı” tarafından hazırlanan bilgi notunun ilgililere duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Bilgi Notu (2 sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Sektör Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - GİSBİR - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - GESAD - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Meclis Üyeleri - 10 Nolu Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri - GEMTAC - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND - Gemi Sahibi Firmalar