• Anasayfa
  • |
  • ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİK PLANLAMASI

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİK PLANLAMASI

“Çanakkale Boğazı Trafik Planlaması” hakkında gereği Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne, Çanakkale ve İstanbul Bölge Müdürlüklerine bilgi olarak gönderilen Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün İlgi yazısında;  Türk Boğazları’nda ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak, 06.11.1998 tarih ve 23515 sayılı “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” ile buna bağlı olarak 07.03.2011 tarih ve 7270 sayılı “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı”nın yürürlüğe konulduğu,  Bu itibarla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün IMDG Kodu Sınıf: 2-3-5.1-5.2 ve 6.2 kapsamındaki yükleri taşıyan konteyner ve Ro-Ro gemilerinin Çanakkale Boğazı’ndaki geçişlerinde yapılacak trafik planlamasının, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü”nün “Trafik Ayrım Şeridinde Seyretme Güçlüğü Olan Gemiler” yan başlıklı 25 inci maddenin (d) bendindeki koşullara uygun olarak, tam gün periyodunda düzenlenebileceği, hususları belirtilmektedir. Söz konusu 25.maddenin (d) bendi şu şekildedir; Trafik ayırım şeridinde seyretme güçlüğü olan gemiler Madde 25 (d): Tehlikeli yük taşıyan; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen (boyları 150-200 metre ve /veya su çekimleri 10-15 metre arasında olan gemiler ile boyları 300 metre ve daha büyük olan gemiler) niteliklere haiz bir gemi; İstanbul Boğazı'na Kuzey'den girdiğinde Boğaziçi Köprüsü'nü, Güney'den girdiğinde Hamsi Burnu-Fil Burnu hattını geçene kadar; Çanakkale Boğazı'nda ise, önde giden geminin Nara Burnu bölgesini terketmesine kadar aynı nitelikte başka bir gemi Boğazlar'dan içeri alınmaz. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - MK Başkanları - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - UTİKAD - RODER - UND - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Oruç Reis Denizciler Kulübü - Acenteler - Gemi Sahipleri