ÇEVRE MEVZUATI

Mevcut Çevre Kanunu’nun Uluslararası IMO Sözleşmesi MARPOL’e uyumu konusunda Odamızca yeniden bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmada kullanılmak üzere, çevre kirliliğinden dolayı ilgili kuruluşlarca, şirketleri bünyesindeki gemilere kesilen cezalar, miktarları, nedenleri, halen açılmış davaların son durumları, yer ve zamanlarını gösteren listelerin ivedi tanzim edilerek gönderilmesi hususunu arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V.