• Anasayfa
  • |
  • Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığı Ücretsiz Geçişe İlişkin Kararname Hk.

Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığı Ücretsiz Geçişe İlişkin Kararname Hk.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7315)" 16.06.2023 tarih ve 32223 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Karar'da, Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığı sektörünü ilgilendiren ilgili Madde kapsamında özetle, Kurban Bayramı tatili nedeniyle;

28 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan (Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuş olup, tüm yolculara ücretsiz geçiş kapsamında faaliyetlerini gerçekleştirileceklerdir.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7315)" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

450_1622_denizyolu_toplu_yolcu_ta_mac_l_cretsiz_ge_i_e_ili_kin_kararname_hk.pdf