GASM SINAV TARIHLERI HK.

Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri, Gemiadamları Sınav Merkezi, Odamız ve Mersin DTO’ya dağıtımı yapılan İlgi yazı ile; Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Haberleşme Sistemleri (GMDSS) sınavları dışında kalan Zabitan sınıfı gemiadamı yeterlik sınavlarının 02.03.2010 tarihi itibariyle Gemiadamları Elektronik Sınav Sisteminde yapılmaya başlanacağı, bahse konu sınavların bu tarih itibariyle sınav dönemine bağlı kalınmaksızın sürekli olarak randevu sistemiyle yapılacağı, Buna göre, Ek’te de bir örneği gönderilen; Genel İngilizce, GMDSS yeterliği ve Tayfa sınıfı gemiadamı yeterlik sınavlarına ilişkin sınav tarihlerinin duyurulması istenmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Sınav Tarihleri (1Sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - T.D.İ. A.Ş. - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi - PİRİ REİS Üniversitesi -TÜDEV - RODER - UND