• Anasayfa
  • |
  • Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği’ne (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği’ne (Taslak) Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,         

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, Ek-1’de sunulan 23.02.2021 tarihli yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, MARPOL 73/78 Sözleşmesi ve eklerinde yapılan değişiklikler ile konuyla ilgili AB Direktifi’nin revize edilmesi ve atık alma ve atık verme yükümlülüğü bulunan sorumluların uygulamada karşılaştığı tecrübeler de göz önünde bulundurularak ilgili Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Ayrıca, Yönetmelik uyarınca yayımlanan “Atık Alma Gemileri İçin Uygulanacak İdari ve Teknik Düzenleme Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/4)” ve “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)”de de eş zamanlı olarak revizyon öngörüldüğü,

Uygulamanın kolaylaştırılması ve mevzuat bütünlüğünün sağlanması amacıyla, Bakanlıkça gerçekleştirilen revizyon çalışmalarında adı geçen tebliğler ve Yönetmeliğin, “Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği” taslağı altında revize edilerek birleştirildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-2’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formuna” doldurularak 15.03.2021 tarihi saat 16:00’a kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

219_641_641_219.pdf