GEMIADAMI İŞLEMLERI HK.

İlgi yazı ile; Gemiadamlarının iş ve işlemlerinin “Gemiadamları Yönetmeliği’nin” 61. maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” hükümlerine göre yapıldığı, • Bahse konu Yönerge kapsamında gemiadamı adayları ve gemiadamlarının genel muayene ve periyodik muayeneye girmek suretiyle “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu” almaları akabinde “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ile de belgelendirilmelerinin gerektiği, • Bu kapsamda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nce gemiadamlarının sağlık durumları ile ilgili bilgilere daha kolay ulaşabilmeleri için bilgisayar ortamında bir sorgulama ekranının oluşturulduğu, söz konusu sorgulama ekranından almış oldukları sağlık raporunun çeşidine, geçerlilik süresine, bitiş zamanına, bitmiş ise hangi tür raporu almalarının gerektiğine ulaşabilecekleri, • Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün www.hssgm.gov.tr internet adresini tıklayarak ana sayfada yer alan “gemiadamları” linkine girilmesi halinde “Gemiadamı Sağlık Durumu Sorgulama” ekranından gemiadamının kendine ait T.C. numarasını girmesinin yeterli olacağı, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa) Genel Sekreter DAĞITIM: GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Koster Armatörleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND