• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARI SINAV HARCI HK

GEMIADAMLARI SINAV HARCI HK

İlgi yazı ile; 1. 5310 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 10 gereğince, gemiadamları sınavlarının Gemiadamları Sınavları Merkezince yapılmakta olduğu, sınava gireceklerden alınacak ücretlerin Denizcilik Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’nca ortak belirlendiği, bu ücretin bütçeye gelir yazılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı’nın saymanlık hizmeti yapan saymanlık hesabına yatırıldığı, 2. Bu kapsamda, 2010 yılında yapılacak olan gemiadamları sınavlarında sınav müracaatı olarak Zabitan sınıfı gemiadamı ile Kılavuz Kaptan adaylarından 80 TL, Tayfa sınıfı gemiadamlarından ise 42 TL sınav harcı alınmasının uygun görüldüğü, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - İDO A.Ş. - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND