• Anasayfa
  • |
  • GEMILERIN İNDIRIMLI PERSONEL DONATIMI HK.

GEMILERIN İNDIRIMLI PERSONEL DONATIMI HK.

İlgi : T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 01.11.2004 tarih ve 7136 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Gemilerin personel indiriminin, Gemiadamları Yönetmeliğine bağlı olarak yürürlüğe giren Gemilerin Gemiadamları ile Donatılmasına ilişkin Yönergenin 4 üncü Maddesi üçüncü bendi çerçevesinde yapıldığı, Söz konusu personel indiriminde belirli bir standart oluşturulması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla 30.09.2004 tarihinde İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde yapılan ön çalışmanın Denizcilik Müsteşarlığı’nca nihai hale getirilmiş olduğu ve uygulamanın, bundan sonra ekte de bir örneği sunulan Müsteşarlık Olur’unda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılması ve taleplerin Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması gerektiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Müsteşarlık Oluru Örneği (2 Sayfa) DAĞITIM - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği BİLGİ - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları