• Anasayfa
  • |
  • Haydarpaşa Limanına Girişler Hk.

Haydarpaşa Limanına Girişler Hk.

Sirküler No:    167        / 2015

           Sayın Üyemiz,

            İlgi: T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi   

                   Müdürlüğü'nün 26.02.2015 tarih ve 792 sayılı yazısı.

            İlgi yazı ile;

            - 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 97/9707 Sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi hakkındaki Yönetmelik ve İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi uyarınca Limanlarında giriş-çıkışların belirli bir mevzuata bağlandığı,

- Limanlarının güvenlik teşkilatının kısa süre içerisinde özelleşeceğinden, bundan sonra küçük araç girişlerinin gümrük muhafaza memurlarının sorumluluğunda olacağı ve 5442 sayılı "İl İdaresi Kanunu" na dayanarak hazırlanan "Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik" in Limanlardaki Güvenlik Makamları başlıklı 31. Maddesinde " Limanlarda, karada alınacak güvenlik tedbirleri Polis, Jandarma, Gümrük Muhafaza ve Özel Güvenlik Personeli; denizde alınacak tedbirler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Gümrük Muhafaza, idaresi aracılığı ile alınır" hükmü kapsamında; giriş çıkışlara özel güvenlik personeli ile birlikte gümrük muhafaza memurlarınca bakılacağı ve Liman giriş kartı bulunmayanların ve Mülki İdare Amirliğince müsaadeleri olmayanların liman içerisine alınmayacağı ,

- Bu çerçevede, iş takibi amacıyla, Limanlarına gidecek kişi yada kişilerin Kanun, Tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde liman içerisine alınacağı, yetkisiz ve giriş kartı olmayan kişilerin limana alınmayacağı, uygulamanın takibinin titiz bir şekilde yapılacağı,

bildirilmekte olup,  herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                Saygılarımızla       

                                                                                                               

 

         

                                                                                                                     Murat TUNCER

                                                                                                                     Genel Sekreter

EK: İlgi Yazı Örneği (1 Sayfa)

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                        BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri

- Türk Armatörler Birliği                                                                                 

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                                                     

- RODER

- UND

- TÜRKLİM

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED                                                                                     

- İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği

- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği           

- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

- Gemi Mühendisleri Odası

- 11, 13, 28, 29, 30, 31, 35, 40, 41, 42, 43 No.lu Meslek Grubu Üyeleri

167_892_EK_892_-_167.pdf