• Anasayfa
  • |
  • ICS Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu 6’ncı Baskısı Hk.

ICS Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu 6’ncı Baskısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (International Chamber of Shipping - ICS) alınan 14.01.2022 tarihli Ek'te sunulan yazıda, ICS Köprüüstü Prosedürleri Kılavuzu'nun yeni baskısının 19.01.2022 tarihinde yayımlandığı ifade edilmektedir. Ayrıca, söz konusu Kılavuz'un tüm sektör ve ticari alanlarda faaliyet gösteren ticari gemilerin köprüüstlerinde kullanılmak üzere güncel örnek uygulamaları yansıttığı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından tüm gemilerde bulundurulmasının önerildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, kaptanlar, vardiya zabitleri, denizcilik şirketleri, eğitim kurumları ve kaza inceleme müfettişleri tarafından düzenli olarak kullanılan Kılavuz'un, seyir takibinden sorumlu kişiler için önem arz ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, günümüz uluslararası deniz taşımacılığına uygun olarak tümüyle revize edilen ve güncellenen söz konusu Kılavuz'un, modern teknolojinin emniyetli ve etkili bir şekilde kullanıldığı vardiya sistemine ilişkin örnek uygulama yaklaşımları konusunda açık ve net yönlendirmeler sağladığı ve IMO tarafından hayata geçirilen uluslararası düzeyde kabul görmüş standart ve önerileri kapsadığı belirtilmektedir.

Odamız üyelerinin "ICSMEMBER" koduyla %20 indirimli olarak satın alabileceği söz konusu Kılavuz'a ilişkin detaylı bilgi Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

56_241__cs_k_pr_st_prosed_rleri_k_lavuzu_6_nc_bask_s_hk.pdf