• Anasayfa
  • |
  • İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

               İlgi:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)'nin 03.08.2017 tarihli ve 12210 sayılı yazısı

 

               İlgi yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Haziran ayında 17 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

             Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

             AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen. ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunda Üyelerimizin uyarılması istenmektedir.

              Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

                                                                                                               Saygılarımızla,                                                                                                 

                                                                                                               Murat TUNCER

                                                                                                                Genel Sekreter

 DAĞITIM:

 Gereği:                                                                                                             Bilgi:

Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
Türk Armatörler BirliğiWISTA Türkiye Derneği
S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
Meslek Komitesi Başkanları
UND
KOSDER
ROFED
UTİKAD
Gemi Tedarikçiler Derneği
Gemi Sahibi Firmalar

524_3055_EK_3055.pdf