• Anasayfa
  • |
  • “IMDG Kod Eğitimleri” Hk.

“IMDG Kod Eğitimleri” Hk.

Sayın Üyemiz,

 

İlgi: TCDD Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi

                    Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nün

                    15.09.2017 Tarih ve E.349568 sayılı yazıları.

 

İlgi yazı ile;

- IMDG Kod kapsamına giren tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetlerde bulunan kişilerin almaları gereken eğitimlerin, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 27.03.2013 tarih ve 2013/TMKTDGM-01/EĞİTİM sayılı Genelgesinde belirtildiği, bahse konu eğitimlerin ise 22.01.2016 tarih ve 29601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Denizyoluyla Taşman Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliğince düzenlenerek yürürlüğe girdiği,

 

-Buna ilave olarak, 10 Nisan 2017 tarih ve 30296 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe giren "Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlemesi Hakkında Yönergesinin Ek-1 Genel Gereklilikler 10. Maddesinde "Kıyı tesisi işleticisi, tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan alt yüklenici personeli dahil tüm çalışanların tehlikeli maddeler ile ilgili kendi görev tanımlarına uygun eğitimleri almalarını sağlar" hükmünün yer aldığı,

 

-Anılan Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden Teşekkülleri adına verilen Yetkilendirilmiş Kuruluş izni çerçevesinde Liman İşletme Müdürlüklerinin IMDG Kod eğiticisi tarafından 05.09.2017 tarihi itibariyle IMDG Kod eğitimlerine başlandığı ve halen devam ettiği,

 

-Bunun yanı sıra, adı geçen Yönerge eki madde gereği kıyı tesisi işleticisi olarak Müdürlüklerince, liman sahasında görev yapan kişilerin de IMDG Kod eğitimlerini tamamlayıp tamamlamadıkları hususunun takibi ile de görevlendirilmiş bulundukları ve bu hususun Liman Başkanlığı ve Bakanlık tarafından altı ayda bir Geçici Liman İşletme İzni ile Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi kapsamında Liman İşletme Müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimlerin de konusu olduğu,

 

-Sonuç olarak, liman sahalarında tehlikeli maddelerin elleçlenmesi faaliyetlerinde görev alan çalışanların IMDG Kod eğitimlerini tamamlamalarının gerektiği, eğitim alan kişilerin adı, soyadı, firması, pozisyonu, TC kimlik numarası ve iletişim numarası ile belge (sertifika numarasından) oluşan listenin en geç yılsonuna kadar Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği,

hususları bildirilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                                       Saygılarımızla,

 

EK: İlgi Yazı Örneği  (2 Sayfa – Web’te)                                                              Murat TUNCER

       Genel Sekreter

DAĞITIM

GEREĞİ                                                                                             BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                                 - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                  

- Türk Armatörler Birliği                                                                    - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                           - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 

- TAİS

- T.D.İ. A.Ş.                                                                                                                                                                                                     

- GİSBİR                                                                                           

- GESAD                                                                                            

- Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği                                 

- KOSTBİR                                                                                                        

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.       

- YAGESAD

- UND

- TÜRKLİM

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

- Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği

- S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop.

- Gemi Brokerleri Derneği

- Gemi Tedarikçileri Derneği

- UTİKAD

- ZEYPORT

- GEMTAC

- SULİM

- KOSDER

- ROFED

- 31, 33, 34 ve 45 Nolu MK Grupları

 

596_3507_3507-596.pdf