• Anasayfa
  • |
  • İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına ilişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması Hk.

İran Nükleer Yaptırımlarının Kaldırılmasına ilişkin Muafiyetlerin Süresinin Uzatılması Hk.

               İlgi yazı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 08.08.2017 tarihli ve 12434 sayılı yazısı.

 

               İlgi yazıda, Vaşington Büyükelçimizin yazısına atfen, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, 17 Temmuz 2017 tarihinde, ABD'nin İran'a uyguladığı nükleer yaptırımların Kapsamlı Ortak Eylem Planı kapsamında kaldırılması için gerekli muafiyetleri bir kez daha uzattığı (2015 tarihli "Iran Nuclear Agreement Review" başlıklı yasa uyarınca muafiyetlerin 90 gün arayla uzatılması gerektiği belirtilmektedir) kaydedilmekte,        18 Temmuz'da ise Dışişleri ve Hazine Bakanlıkları tarafından İran'a yönelik yeni yaptırımların açıklandığı ifade edilmektedir.

              Bahse konu açıklama metinlerinin  EK'te sunulduğu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunlu olduğu hatırlatılmakla birlikte, ABD ve AB'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamaların Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın dolaylı olarak yaptırımlardan etkilenme olasılığı bulunduğu bildirilmektedir.

              Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.                                                                                                              

                                                                                                                 Saygılarımızla,                                                                                                                                                   

                                                                                                                  Murat TUNCER

                                                                                                                  Genel Sekreter

  EKLER:

 EK: İlgi Yazı ve Ekleri (6 sayfa)        

 Dağıtım:

 Gereği:                                                                                                            Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
-Türk Armatörler Birliği  Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.  Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

-İMEAK DTO Şubeler

-Sn. Sefer KALKAVAN

 TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-UTİKAD-Meclis Başkanlık Divanı
-Gemi Sahibi Firmalar-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Sn. Erol YÜCEL

 TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-WISTA Türkiye Derneği

539_3154_EK_3154.pdf