• Anasayfa
  • |
  • Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi Hk.

Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi Hk.

Sayın Üyemiz,             

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 23.02.2021 tarihli e-posta yazısında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Yönetimi Projesi” çerçevesinde ülkemizde ısınma kaynaklı hava kirliliği ile ilgili mevcut durum ve gereksinimlerin belirlenmesi ve raporlanması için analiz çalışması yapıldığı bildirilmektedir.  

Bahse konu yazıda, söz konusu mevcut durum analizi çalışmasının yapılabilmesi amacıyla anket hazırlandığı ifade edilmekte olup, Ekte yer alan anketin istenildiği takdirde doldurularak 08.03.2021 tarihine kadar deniz.ates@csb.gov.tr ya da umut.ozturk@csb.gov.tr e-posta adreslerine gönderilmesi belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

220_645_645_220.pdf