İSKİ Sefer Duyurusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 22.03.2022 tarihli ve E-58799809-010.07.02-241188 sayılı ekte sunulan yazıda; İ.S.K.İ ile TÜBİTAK MAM arasında imzalanan "Denizde ve Haliçte Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi işi'' kapsamında Marmara Denizi, Karadeniz Girişi, İstanbul Boğazı ve Haliç Körfezinde izleme, ölçüm ve örnekleme çalışmalarının yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; planlanan çalışmaların R/V TÜBİTAK ANADOLU ve R/V TÜBİTAK MARMARA araştırma gemileri ile 24 Mart - 8 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, bahse konu çalışmaların yapılacağı koordinatların yazıları ekinde gönderilmekte olduğu belirtilerek;  seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve çalışma bölgelerinde seyir yapacak olan gemi kaptanlarına duyurulması ve belirtilen bölgelerde dikkatli seyir yapılması, çalışma yapan deniz aracına çapariz verilmemesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz / rica ederim.

248_1579_iski_sefer_duyurusu_eimza.pdf