İthalat Denetimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekte sunulan 14.02.2023 tarih ve 1559 sayılı yazısı ile Odamıza iletilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 08.02.2023 tarih ve 39210 sayılı yazısında, Türk Standartları Enstitüsü'nün ithalat denetimlerine ilişkin takip ettiği usul ve esaslar, yaptığı çalışmalar ile anılan konu hakkındaki görev ve sorumluklarına dair bilgilere yer verilmektedir.

Söz konusu yazılar Odamız web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr "Genel Duyurular" bölümünde yayımlanmaktadır. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

129_543_ithalat_denetimleri.pdf