• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında 2019/5 Sayılı Genelge

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında 2019/5 Sayılı Genelge

Sayın Üyemiz,

           

            İlgi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün

                     14.05.2019 tarih ve E.37574 sayılı yazısı.

 

            İlgi yazı ile;

 

            Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kıyı tesislerine işletme izni düzenlendiği, söz konusu tesislere verilen izinlerde tesisin mukavemetinin tespit edilmesi ve kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında esas alınan uygulama projelerinin kimi tesislerde bulunmadığı veya uygulama projeleri bulunan tesisler için belirlenen mukavemet kriterinin yeterli olmadığının tespit edildiği,

 

Projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan 2019/5 No.lu "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge"nin Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan "didgm.gov.tr" adresinde   “Güncel Haber" sekmesi altında yayınlandığı hususları belirtilmektedir.

 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

          Saygılarımla

                                                                                                         

 

                                                                                                                        İsmet SALİHOĞLU

                                                                                                                           Genel Sekreter

339_1928_ek-339.pdf