KONTEYNER HK

Sayın Üyemiz; İlgi yazı ile ; Haydarpaşa Limanı’na eşya getiren kara nakil vasıtalarının limandaki araç yoğunluğunun ve liman trafiğinin azaltılması için 3 saat içinde liman dışına çıkmaları gerektiği, belirtilen süre içinde liman dışına çıkmayan kara nakil vasıtalarına Haydarpaşa Liman İşletmesi Tarifesi’nin aynı hükümleri gereği 01.03.2010 tarihinden itibaren 15 ABD Doları karşılığı Türk Lirası fuzuli işgal ücreti uygulamasına geçileceği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (web) - YK Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S/S Gemi Armatörleri Mot.Taş.Koop. - VDAD - İMEAK DTO Şubeler - MK Başkanları - Tüm Acenteler