• Anasayfa
  • |
  • LIBYA VE SURIYE LIMANLARINA GIDECEK GEMILER İÇIN GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME

LIBYA VE SURIYE LIMANLARINA GIDECEK GEMILER İÇIN GÜVENLIK SEVIYESI GÜNCELLEME

İLGİ : a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2011 tarih ve 5953 sayılı yazısı. b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2011 tarih ve 33102 sayılı yazısı. İlgi (b) yazı ile; - İlgi (a) yazıda, Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesiyle birlikte ülkede yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticari gemilerimizden Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi 3(üç) ilan edildiğinin İlgi (b) yazı ile duyurulduğu, - Son olarak, Libya limanlarında; güvenlik tehditlerinin ve günlük yaşamın istikrarı ile emniyeti yönünden gelişmelerin tekrar değerlendirildiği ve Dışişleri Bakanlığımızın 17.11.2011 tarihli yazısında yer alan uygun görüşüyle de Libya Limanlarına gidecek Türk bayraklı gemilerimiz için Güvenlik Seviyesinin 3(üç)’den 2(iki)’ye indirildiği, - Diğer taraftan, son günlerde Suriye’de yaşanan siyasi çalkalanmalar nedeniyle yaşanan kargaşanın ve şiddet eylemlerinin devam etmesi nedeniyle yine Dışişleri Bakanlığımızın uygun görüşleri doğrultusunda ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden Suriye limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesinin 2(iki) ilan edildiği, - ISPS Koda tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların http://www.denizcilik.gov.tr/dm/isps/ispsKodUygulamaları.aspx internet adresinden eş zamanlı olarak yayımlandığı, beliritilerek, söz konusu güncelleme hakkında gemi sahipleri, işleticileri, kaptanları ve acentelerinin bilgilendirilmesi istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - UTİKAD - RODER - UND - TÜRKLİM - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Brokerleri Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği - Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası - Gemi Mühendisleri Odası - Acenteler - Gemi Sahipleri