• Anasayfa
  • |
  • Panama Kanalı Geçiş Ücretlerinin Düzenlenmesi Teklifi Hk.

Panama Kanalı Geçiş Ücretlerinin Düzenlenmesi Teklifi Hk.

İlgi   :   Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 19.06.2019 tarihli ve CAN (19) 01 sayılı yazısı

               

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen ilgi yazıda; Panama Kanalı İdaresi (Panama Canal Authority – ACP)’nin 1 Ekim 2017 tarihinde oluşturulan Panama Kanal Geçiş Ücretleri sisteminde geçiş ücretlerine ilişkin değişiklik teklifi yayımladığı, son değişikliğin 2017 yılının Ekim ayında uygulamaya konulduğu, ekte sunulan değişiklik teklifinin nihai şekliyle kabul görmesi halinde 1 Ocak 2020 yılında uygulanmaya başlayabileceğinin beklendiği bildirilmektedir.

 

Panama Kanalı Geçiş Ücretleri düzenleme teklifinde;

 

Konteyner Gemilerinde,

 

Yüklü konteyner gemilerinin Panama Kanalı geçişlerinde, Panama Kanalı İdaresi (ACP), konteyner gemilerinin dönüş seferlerini teşvik etmek için bağlılık programında bazı düzenlemeye gidilmesi teklifinde bulunduğunu,

 

2015 yılında sadece konteyner gemileri için uygulamaya konan ”bağlılık programı” kapsamında Haziran 2016 yılında yeni kanal geçiş havuzlarının hizmete girmesiyle, yüklü halde kanaldan geçiş yaptıkları ancak dönüş seferlerinde (kısmi yüklü, düşük değerli yük taşıyan) ise Süveyş Kanalını ya da Ümit burnunu kullandıklarının görüldüğü, dönüş seferlerinde de Panama Kanalı’nın kullanımı teşvik etmek maksadıyla (28 gün içerisinde kanaldan geri dönüş ve diğer gerekliliklere bağlı olarak) 2017 yılından itibaren yüklü konteyner başına 10-15 Amerikan Doları oranında indirime gidildiği, bu teklif programında ise mevcut teşviklerin yanı sıra belirlenen yeni kategoriler kapsamında ek teşvikler sunulacağı belirtilmektedir.

 

Yeni 1A Kategorisi: 12 aylık periyotta kanaldan geçiş yaparken toplamda 2 milyon TEU taşıma kapasitesi üzerine çıkan gemilerin Panama Kanalı geçişlerinde tam hacimde 3.5 Amerikan Doları miktarında ek teşvik uygulanacağı,

 

Yeni “Bağlılık Ek (Loyalty Plus)” Kategorisi: 3 milyon TEU üzerine çıkıldığında ise mevcut ana oranda (Loyalty Program) 5 Amerikan Doları teşvik indirimi sağlanacağı,

 

Güverte üzeri konteyner taşıyan yük gemileri: ACP yeni geçiş ücreti düzenleme teklifinde gemideki konteynerlere farklı oranlarda tarife belirlemektedir. Mevcut sistemde her konteyner için yaklaşık 90 Amerikan Doları ücret alındığı, yeni teklif düzenlemesinde soğutuculu konteynerler için 110 USD , kuruyük konteyner 100 USD, boş konteyner için ise önceden 90 Amerikan Doları olan ücretin teklif düzenlemesinde 60 USD’ye indirildiği görülmektedir.

 

Araba Taşıyıcı Gemiler

 

Araba taşıyıcı gemilerinin Panama Kanalı geçiş ücretleri yapısında küçük bir değişikliğe gidildiği, rampaları olmasına rağmen genel yük gemisi gibi işletildikleri, bu tür gemilerin geçiş ücretlerinin genel yük gemilerine uygulanan orana göre düzenleneceği, böylelikle Panama havuzları ya da Neopanamax havuzlarını kullanacak olan Ro-Ro ve Araç Taşıyıcı gemilerin birbirinden ayrılmasının amaçlandığı, buna göre teklifte  Neopanamax havuzlarının tarifesinde %10 artış, Panamax havuzlarında büyük gemiler için % 5, daha küçük tonajdaki gemiler için % 15 artış öngörüldüğü belirtilmektedir.

 

Kuru Yük Gemileri

 

Panama Kanalı Neopanamax havuzlarından geçiş yapan demir madeni taşıyan kuru yük gemilerinin geçiş ücretlerinde %16, balastlı geçişte %18 artış getirilmesinin önerildiği bildirilmektedir.

 

Yakıt Tankerleri ve Kimyasal Tankerler

 

Bu segmentte yakıt tankerleri için yük taşıma kapasitesi bazlı Panamax havuzlarından geçişte %10, Neopanamax havuzlarından geçişte ise % 8 geçiş oranında artış ile buna  ilaveten metreküp cinsinden %12 lik oranda gemideki mevcut taşınan yük miktarına göre artışın ekleneceği, balastlı gemilerde ise yine %12 oranında artış, yüklü ve balast kondisyonunda panamax  kimyasal tankerlerde  %8 oranında artış öngörülmektedir.

 

LNG ve LPG Tankerleri

 

ACP, 2017 yılındaki artışın ardından bu segmentteki gemilerin geçişi ücretlerine yönelik yine bir artış teklifinde bulunduğu, bu segmentte, piyasa koşullarında %10 oranında artış olması beklenirken, refakat römorkörleri ve diğer denizcilik hizmetleri de dikkate alınarak LNG gemileri için boş veya dolu olduğuna bakılmaksızın %8 oranında artış öngörülmektedir.

 

LPG Tankerleri için Panamax havuzlarından geçişte boş ve dolu olduğuna bakılmaksızın %8, Neopanamax havuzlarında %15 oranında artış teklif edilmektedir.

 

Yolcu gemileri

 

Mevcut sistemde yolcu gemilerinin ücretlendirilmesinin yanaşılan limana göre değerlendirildiği, bu değerlendirme teklifinde yolcu gemilerinin taşıyabileceği yolcu kapasitesine göre ücretlendirilme yapılmasının öngörüldüğü, böylelikle mevcut sistemde yolcu gemilerinin ücretlendirilmesine yönelik %10 oranında artış dikkate alınmaktadır.

 

Küçük gemiler (yatlar dahil)

 

Yatları da içeren küçük gemilerin geçiş ücretlendirmesinde %30-%100 oranında bir artış öngörüldüğü,

Bu kapsamda, misal olarak 55 feet (yaklaşık 17 m) boyunda bir teknenin ödeyeceği ücretin 1500-2000 USD arasında olacağı, bu ücretin pilot masraflarını kapsamadığı, pilot masraflarıyla birlikte yaklaşık 3400 USD’yi bulacağı, böylelikle ortalama olarak küçük gemiler arasında belirlenecek olan ücretlerin 3200  ile 4500 USD arasında değerlendirilebileceği belirtilmektedir.

 

Ekte detayları ile sunulan Konteyner, Ro-Ro, Dökme Yük, Tanker, Kimyasal, LPG, LNG, Yolcu ve küçük gemilerin Panama Kanalı geçiş ücretlerinin düzenlenmesine yönelik teklifin gözden geçirilerek varsa görüş ve önerilerin ICS’ e bildirilmek üzere en geç 2 Temmuz 2019 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr ) iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                 

Saygılarımla

İsmet SALİHOĞLU

GENEL SEKRETER

 

 

Ek:

1- İlgi yazı (4 sayfa)

2- Panama Kanalı Geçiş Ücretleri Teklif Kitapçığı (78 sayfa)

3- Panama Kanalı İdaresi Sunumu (6 sayfa)

436_2465_can_19_01_annex_a_proposal_to_modify_panama_canal_tolls_for_comments_.pdf 436_2465_can_19_01_annex_b_panama_canal_authority_presentation_to_cs.pdf 436_2465_ek_2465.pdf 436_2465_can_19_01_proposal_to_adjust_panama_canal_tolls.pdf