• Anasayfa
  • |
  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’na Görüş Talebi Hk.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağı’na Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2021 tarihli e-posta yazısında;

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; bu faaliyetler sonucu oluşacak olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Taslağıhazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Ek-1’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin Ek-2’de sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 07.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

224_643_643_224.pdf