• Anasayfa
  • |
  • Sıfır Atık Taslak Yönetmeliği’ne Görüş Talebi Hk.

Sıfır Atık Taslak Yönetmeliği’ne Görüş Talebi Hk.

Sayın Üyemiz,   

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 24.02.2021 tarihli e-posta yazısında;

Sıfır Atık Yönetmeliği’nin, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8’inci, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü maddeleri ile uyumlu hale getirilmesine yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Taslak)” hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Ek-1’de sunulan Genel Gerekçe göz önünde bulundurularak, Ek-2’de yer alan Taslak Yönetmeliğe ilişkin görüş ve önerilerinizin, Ek-3’te sunulan “Görüş Bildirme Formu”na doldurularak 02.03.2021 tarihi mesai bitimine kadar cevre@denizticaretodasi.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

223_644_644_223.pdf