• Anasayfa
  • |
  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Tebliğleri Hk.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik Tebliğleri Hk.

Sayın Üyemiz,

             

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 16 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.

Söz konusu Tebliğler ile; üretim esnasında atık sularındaki kirlilik yükü diğer sektörlere oranla düşük olan ve organik kirlilik oluşturan kültür balıkçılığının, endüstriyel nitelikli atık sular için uygulanan izleme sıklıklarının maddi yük oluşturması nedeniyle Bakanlık tarafından düzenleme getirilmiştir.

Bakanlık tarafından yayımlanan Tebliğlerde, “Karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınır. Denetime esas numuneler ise; 50 metreküp/gün ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 metreküp/gün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı artırılabilir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

0_0_3893_925.pdf