• Anasayfa
  • |
  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5)" Ticaret Bakanlığı tarafından, 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolüne tâbi eklerdeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, söz konusu Tebliğ Ek'inde belirtilen su ürünleri sektörünü ilgilendiren fasıllar;

EK-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar);

Canlı Balıklar, Balıklar (taze ve soğutulmuş), Balıklar (dondurulmuş), Balık Filetoları ve diğer Balık Etleri, Kurutulmuş, Tuzlanmış veya Salamura Edilmiş Balıklar, Kabuklu Havyanlar, Yumuşakçalar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçaların Dışında Kalan Suda Yaşayan Omurgasız Hayvanlar, Balıklar, Kabuklular, Yumuşakçalar ve Suda Yaşayan Diğer Omurgasız Hayvanların İnsanların Yemesine Elverişli Un, Kaba Un ve Peletleri,

EK-1/B Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar);

Mercan ve Benzeri Maddeler, Yumuşakça, Kabuklu Hayvan veya Kabuğu Dikenli Hayvanların Kabukları ve Mürekkep Balığı Kemiği Balıkların ve Deniz Memelilerinin Katı ve Sıvı Yağları ve Bunların Fraksiyonları (insan tüketimi amacıyla kullanılanlar hariç),

şeklinde belirtilmektedir.

Söz konusu Tebliğ'in yayımı ile 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı (4.Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/5)" yürürlükten kaldırılmıştır.

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/5)" tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

8_16_tar_m_ve_orman_bakanl_n_n_kontrol_ne_tabi_r_nlerin_ithalat_denetimi_tebli_i_r_n_g_venli_i_ve_denetimi_2022_5_.pdf