• Anasayfa
  • |
  • Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Portalı Hk.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Portalı Hk.

Sayın Üyemiz,

                                                                                                                                                      

             İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin 12.09.2019 tarih ve 9186 sayılı yazısı.

 

            Tarım ve Orman Bakanlığı’ ndan alınan bir yazıya atfen ilgili yazı ile 02/11/2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. Maddesi ile 12/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa eklenen 26/A maddesi ve geçici 10. Maddesi gereği her türlü iş ve işlemlerin Bakanlıklarının denetiminde olduğu, Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, Su Ürünleri gibi İhtisas alanlarında faaliyet gösterecek olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) ile ilgili bilgilendirme, duyuru ve diğer iş ve işlemler için portal sitesinin ( http://tdiosb.tarbil.gov.tr/ ) oluşturulduğu ve geliştirme sürecinin devam ettiği,

            Bahsi geçen portal sitesinde, TDİOSB’ lerin kuruluş ve çalışma süreçleri, üretim ve yatırım kapasiteleri, doluluk ve boşluk oranları, konumu, yerleşim planları, mevzuat ve diğer konularla ilgili bilgilere ulaşılmasına olanak sağlamakla beraber TDİOSB’ ler ile ilgili duyuruların yer aldığı da bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

           
Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

 

Ek : İlgi yazı ve eki  ( 3 Sayfa )       

        (WEB Sayfasında ve e-posta ekinde)

624_3298_624_3298.pdf