• Anasayfa
  • |
  • Tedarikçim Deprem Bölgesinden Projesi

Tedarikçim Deprem Bölgesinden Projesi

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 20.03.2023 tarih ve 3245 sayılı yazıda; deprem bölgesinde sanayi, ticaret ve istihdamın yeniden canlandırılması, deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin daha hızlı toparlanması amacıyla TOBB tarafından "Tedarikçim Deprem Bölgesinden" projesi başlatıldığı, proje ile özellikle büyük ölçekli şirketlerin hammadde ve yarı mamul alımlarının deprem bölgesindeki firmalardan tedarik edilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda sahadan gelen talepler doğrultusunda deprem bölgesindeki satıcıları ile alıcıları bir araya getirecek çevrimiçi bir platform oluşturulduğu, kayıt ve listeleme süreçleri başta olmak üzere tüm işlemlerin ücretsiz olarak sunulduğu söz konusu platforma https://tobbdeprem.globalpiyasa.com linkinden ulaşılabildiği hususları belirtilmektedir.

Bahse konu yazı Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel ve Ticari bölümlerinde duyurulmaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

0_0_tobb_den_al_nan_yaz_.pdf